Inscripción Maratón de escalada Canón do Sil


Participante 1

Participante 2

Datos

É imprescindible estar en posesión da licenza federativa ou seguro en vigor do ano en curso que cubra a escalada deportiva.